הקבינט האזרחי

בונים עתיד טוב יותר למדינת ישראל, ביחד.
הקבינט האזרחי הוא מכון חשיבה ציבורי (Crowd Tank) הפועל על מנת לייצר תמונת עתיד חדשנית ופורצת דרך למדינת ישראל.

דו"ח קורונה ל-

14/4/20

סיכום מצב:

נכון להבוקר מספר החולים המאומתים עומד על 11868, מתוכם 168 במצב בינוני ו- 181 במצב קשה.

כפי ניתן לראות בגרף הבא מספר החולים המאומתים החדשים (עמודות כחולות) עלה הבוקר ברמה גבוהה יותר בהשוואה לימים האחרונים. שינויים במספר הבדיקות משפיעה על כמות החולים המאומתים המתגלים, וכנראה שזו הסיבה לעליה זו. אתמול היתה עליה גדולה במספר הבדיקות שבוצעו (9459) בהשוואה לממוצע הימים הקודמים (כ 6000) - עליה של כ 50%. בנתונים שאינם מושפעים ממס' הבדיקות ניתן לראות המשך האטה במספר החולים קשה החדשים (קו כתום - ממוצע-נע של 3 ימים) והתייצבות מסוימת בתמותה היומית (קו שחור - ממוצע-נע של 3 ימים).

מס' החולים המאומתים מוצג ביחס לציר המספרים משמאל (בכחול) ומס' החולים קשה והתמותה מוצגים ביחס לציר מימין (בשחור)

הגרף הבא מציג את השינויים במדדים השונים בשבוע האחרון (ערכים שמעל 1 מייצגים עליה מיום ליום, וערכים מתחת ל 1 משמעם ירידה).* הקו הכחול מציג את מקדם השינוי היומי במס' החולים המאומתים, העומד היום על 1.042, כלומר עליה יומית של 4.2% (הכפלת מספרם כל 17 יום). יש לזכור ששינוי זה כנראה מושפע מהשינוי המשמעותי במס' הבדיקות אתמול.
הקו הכתום מציג את מקדם השינוי היומי במס' החולים קשה (במצטבר), העומד היום על 1.024 - עליה יומית של 2.4% (הכפלת מספרם כל 29 ימים). הקו השחור מציג את מקדם השינוי היומי במס' המתים, העומד היום על 1.072 - עליה יומית של 7.2% (הכפלת מספרם כל 10 ימים).

על פי מס' החולים המאושפזים ומס' המתים ניתן לזהות המשך התייצבות בקצב התחלואה. יש לזכור שקצב זה משקף את קצב ההדבקה של לפני שבוע-שבועיים, ויתכן שהמצב עכשיו טוב יותר.
נקודה חשובה נוספת היא העומס על בתי החולים, אשר ממשיך להיות יציב ואינו עולה. על פי נתוני היום, בקצב הנוכחי צפויים להיות בעוד שבועיים 186 חולים קשה (לעומת 181 היום).

שיעור התמותה וגיל האוכלוסיה
שיעורי התמותה מוירוס הקורונה מושפעים מאד מגיל החולה. הדבר ידוע לפי הסטטיסטיקות שנעשו במדינות אחרות, וגם בישראל ניתן לראות בגרף הבא שמרבית החולים הם בגילאים המבוגרים. בניתוח נתוני 91 מהמתים בישראל עולה שהגיל הממוצע שלהם הוא 80, והגיל החציוני 83. הגרף הבא מראה באופן גרפי את התפלגות מס' המתים על פי גיל. הגיל מוצג בציר האנכי ורוחב הצורה מייצג את מספר המתים בכל גיל.

מכיוון שהוירוס מסוכן במיוחד בגילאים הגבוהים, יש לשים לב לכך כשמשווים את שיעורי התמותה בין מדינות. יש הבדלים בשיעור המבוגרים במדינות שונות - בעיקר כתוצאה מהבדלים בשיעורי ילודה. ישראל היא בעלת אוכלוסיה צעירה יחסית למדינות המפותחות, ולכן שיעור התמותה הכולל הצפוי בה סביר שיהיה נמוך יותר ממדינות בעלות אוכלוסיה יותר מבוגרת. הגרף הבא מראה את % האוכלוסיה מעל גיל 65 במדינות המפותחות. ניתן לראות שבישראל שיעור זה עומד על 11.6 בלבד - בהשוואה ל 22.7% באיטליה (בתחתית הגרף).

יש לכך שתי השלכות: (1) חשוב לשים לב לגיל האוכלוסיה כשמשווים תמותה בין מדינות שונות; (2) עקב אוכלוסייתה הצעירה יחסית של ישראל אפשר לצפות ששיעור התמותה הכללי יהיה נמוך יחסית למדינות אחרות.

דירוג ישראל ביחס לעולם:

/
דירוג במספר נשאים למליון
/
דירוג במספר מתים למליון
הנתונים מתבססים על טבלאות דירוג. בראש הרשימה - מדינות שנפגעו באופן הקשה ביותר.

טבלת מספרי הנשאים בעולם:

עוגות התפלגות הנשאים והגידול:

April 14, 2020

טבלת הנשאים - מדינות מובילות:

טבלת מספרי המתים בעולם:

עוגות התפלגות המתים והגידול:

תמונת מדינות: מתים וחולים קשה

הערות ומקורות

מעודכן לתאריך:
14/4/20
(
15:42
)