הקבינט האזרחי

בונים עתיד טוב יותר למדינת ישראל, ביחד.
הקבינט האזרחי הוא מכון חשיבה ציבורי (Crowd Tank) הפועל על מנת לייצר תמונת עתיד חדשנית ופורצת דרך למדינת ישראל.

אודות הקבינט האזרחי

"הקבינט האזרחי" הוא מכון חשיבה ציבורי (Crowd Tank) הפועל על מנת לייצר תמונת עתיד חדשנית ופורצת דרך למדינת ישראל. המיזם פועל בהתנדבות, והוא משלב בפעילותו מומחים מובילים, צוות מקצועי ותובנות מהציבור הרחב. מסמכי המדיניות של הקבינט וההתייעצויות שהוא עורך נועדו לגבש ולקדם פתרונות חדשניים ומערכתיים לאתגרים אסטרטגיים גדולים.

הרקע להקמה

הקבינט הוקם במארס 2020, בשלהי הגל הראשון של הקורונה. התאחדנו כולנו בשל הדאגה העמוקה מהתנהלות הממשלה, אשר היתה מנותקת מהשטח מהיום הראשון. ראינו את הטעויות הקשות בניהול המשבר כבר בתחילתו. פעלנו על מנת להביא קול מקצועי נוסף אל שולחן הדיונים הלאומי, אשר יסייע בקידום החלטות שיחלצו את מדינת ישראל מהמגפה עם נזקים קטנים ככל הניתן.

חווינו כולנו את מחיר העדרם של תהליכי ומנגנוני קבלת החלטות סדורים. כפי שכתבה ועדת וינוגרד ללקחי מלחמת לבנון השנייה, עבודת מטה אמורה "לצמצם את הסכנות מהסתמכות בלתי מבוקרת על רגש, אינטואיציה חסרת בסיס איתן, תגובה אימפולסיבית, או שיקולים אישיים ופוליטיים" (עמ' 54). תהליכים נכונים ומשתפים היו מאפשרים להקטין את הנזקים הנגרמים למדינת ישראל.

עם סיום הגל הראשון של הקורונה, הבנו שהצורך בקול מקצועי נוסף ובחשיבה אחרת רחב בהרבה, והחלטנו לעדכן את תפיסת הפעילות שלנו (מצגת). קבינט 2.0 משקף מעבר מעיסוק בניהול משבר הקורונה אל בנייה מחדש של אופן התנהלותנו כמדינה. הגיע הזמן שתהיה לנו תמונת עתיד אחרת, חיובית, מכילה ומשתפת, ביחס לאופן בו היינו רוצים לחיות כאן.

תפיסת העולם

אנחנו לא מהאו"ם. יש לנו תפיסת עולם יהודית, חברתית ודמוקרטית המכוונת את העשייה שלנו:

  • מדינת ישראל, כמדינת העם היהודי, חייבת להיות חלוצית, ממלכתית ומכילה בניהול הרצונות של כולנו, לקדם לכידות ומוביליות, ולייצר הזדמנות שווה לכל. אנו רוצים חברת מופת.
  • מדינת ישראל, כמדינה דמוקרטית, חייבת לשלב ידע, מומחיות ותבונה של ציבורים רחבים בתהליכי קבלת ההחלטות שלה. אנחנו המעסיקים של הממשלה. אותנו היא אמורה לשרת. זה הכסף שלנו

הבידול שלנו

יש כמה דברים שאנו עושים אחרת, המשקפים נקודות חוזק:

  • פתרונות חדשים ורעב לשינוי: בקבינט יש צוות מגוון, שחושב אחרת ומחפש לחדש.
  • שיתוף קהלים רחבים בחשיבה: הקבינט משלב ומביא את קולו של הציבור, דרך טכנולוגיה.
  • תהליך עבודה גמיש ומהיר: בקבינט צוותים מתחלפים, תוצרים קצרים והמלצות ברורות.
  • הכרות עמוקה עם המערכת: בקבינט מומחים בעלי ניסיון וצוות מקצועי המכיר את המערכת.

חשוב לומר: איננו מפרסמים טורי דעה (אנחנו לא עיתון), איננו מפלגתיים (אך יש לנו אג'נדה ואנו פועלים לקדם אותה), איננו מקבלים כסף מהממשלה (ואנו לא חברת ייעוץ שלה) ואיננו מחליפים ארגוני סינגור.

מדדי התוצאה

אנו מעוניינים להשפיע, ומודדים זאת דרך שיעור הפרסומים שהביאו לשינוי החלטות על חלוקת משאבים, נהלי עבודה והנחיות לציבור. בנוסף לכך, צוות קידום המדיניות שלנו מנהל מעקב אחר מספר מקבלי ההחלטות אשר הגיבו לפניות, מספר התדריכים שנעשו ומספר הדיונים בהם השתלבנו.

בכל הקשור לשיח הציבורי, אנו מודדים עצמנו דרך שיעור המסמכים אשר יתברר בעתיד שהצביעו על סוגיות מהותיות. בנוסף לכך, צוות התקשורת מנהל מעקב אחר מספר הפרסומים בעיתונות.

מיקוד בנושאים

נושאים רבים עומדים על הפרק, אך הזמן והיקף הקשב מוגבלים, והפעילות נעשית בהתנדבות. ישנן ארבע אמות מידה לבחירת נושאים בהם נתמקד: 

  • מספר האזרחים עליהם הנושא משפיע.
  • היקף וחומרת הנזק שיכול להיגרם מטעות.
  • היכולת להשפיע על אופן הטיפול בנושא.
  • הסבירות לטעות בתהליך קבלת ההחלטות.

מבנה ותהליכי עבודה

שיטת העבודה של הקבינט מעוגנת במסמך המתודולוגיה שלנו. ככלל, צוותים משולבים מגבשים פרסומי מדיניות, ואלה מועברים למקבלי ההחלטות דרך צוות קידום מדיניות, לעורכים ועיתונאים דרך צוות התקשורת, ולציבור הרחב דרך האתר, הפייסבוק והטוויטר שלנו:

רוצים להצטרף?

אחת לתקופה אנו משלבים קבוצה חדשה של מתנדבים בקבינט. אנו מחפשים אנשים בעלי ניסיון במחקר ובמדיניות (סטודנטים לממשל, חוקרי מדיניות, עובדי מדינה לשעבר וכו'), בעדיפות עם רקע בתחום, שיכולים להקדיש בהתנדבות כ-10 שעות בשבוע לצורך חיפוש, איסוף, מחקר וכתיבה. אנשי הצוות יצטרפו למומחים השונים בכתיבת הפרסומים.

ניתן להצטרף בקישור זה. נפנה למעוניינים.ות אחת לכמה חודשים במרוכז.

ליצירת קשר

ניתן ליצור איתנו קשר דרך עמוד הפייסבוק שלנו או בדואר אלקטרוני.