הקבינט האזרחי

בונים עתיד טוב יותר למדינת ישראל, ביחד.
הקבינט האזרחי הוא מיזם אזרחי-התנדבותי, המשלב בין מומחים מובילים, סטודנטים מצטיינים ותובנות מהציבור, במטרה להביא פתרונות חדשניים ומערכתיים אל שולחן הדיונים הלאומי.

אודות הקבינט האזרחי

הקבינט האזרחי הוקם על מנת לקדם החלטות שיחלצו את ישראל ממגפת הקורונה. זהו מיזם אזרחי-התנדבותי, המשלב מומחים מובילים בתחומם, סטודנטים למדיניות ציבורית ותובנות מהציבור, במטרה להביא פתרונות חדשניים ומערכתיים לסוגיות מהותיות הנמצאות על סדר היום הלאומי.

הרקע להקמה

מדינת ישראל התמודדה עם אתגר מהגדולים שניצבו בפניה, בתנאי פתיחה קשים: גופי החירום שהוקמו לאחר מלחמת לבנון השנייה לא פועלים; יש בממשלה מעט מומחים אשר התמודדו עם ניהול מגפות והשבתת העורף בעבר; וראש הממשלה ממתין לפתיחת משפט פלילי, מבלי שקיבל את אמון הכנסת.

יש טעויות שכבר נעשו. כך למשל, במשרד הבריאות אמנם הבינו את הסכנה, אך הקורונה נכנסה לישראל באין מפריע דרך שער הכניסה הראשי. עד לאמצע מרץ, בנתב"ג לא תוחקר אף נוסע עם הנחיתה, ובוודאי שלא נשלח לבדיקה. המחשבה שניתן לשלוח אנשים לבידוד בהודעת SMS הוכחה כשגויה.  

חווינו כבר את מחיר העדרם של תהליכי ומנגנוני קבלת החלטות סדורים. כפי שכתבה ועדת וינוגרד ללקחי מלחמת לבנון השנייה, עבודת מטה אמורה "לצמצם את הסכנות מהסתמכות בלתי מבוקרת על רגש, אינטואיציה חסרת בסיס איתן, תגובה אימפולסיבית, או שיקולים אישיים ופוליטיים" (עמ' 54).

הקבינט האזרחי ינסה להצביע על הבעיות ולהציע דרכי פעולה מבוססות ידע ונתונים, על מנת לקדם את פתרון המשבר, ולהקטין את הנזקים הנגרמים למדינת ישראל.

מדדי התוצאה

אנו מעוניינים להשפיע. התוצאה אליה אנו מכוונים היא שיפור באופן ניהול המשבר, אשר יימדד דרך שיעור הפרסומים שהביאו לשינוי החלטות על חלוקת משאבים, נהלי עבודה והנחיות לציבור. בנוסף לכך, צוות קידום המדיניות שלנו מנהל מעקב אחר מספר מקבלי ההחלטות אשר הגיבו לפניות שלנו, מספר התדריכים שנעשו עם כותבי הפרסומים, ומספר הדיונים בהם שולבו תכנים של הקבינט.

מעבר לעבודה מול הגורמים השונים בממשלה, בכנסת ובשלטון המקומי, נרצה להוסיף קול מקצועי לדיון הציבורי, שידע להצביע על פערים וטעויות ולהציע חלופות. בכל הקשור לשיח הציבורי, אנו מודדים עצמנו דרך שיעור הפרסומים אשר יתברר בעתיד שהצביעו על סוגיות מהותיות. בנוסף לכך, צוות התקשורת מנהל מעקב אחר מספר הפרסומים, מספר שיחות הרקע ומספר הפניות לעיתונאים.

ערוצי פעילות

אנו עדים במשבר הקורונה לעוצמת ההשפעה של התודעה הציבורית על קבלת ההחלטות הלאומית. מכאן, שהפעילות תתרכז בשלושה ערוצים שונים: 

  • הציבור הרחב (אשר ייחשף לפרסומים ולאמירות דרך כלי התקשורת או ישירות באתר).
  • חברי הכנסת (אשר יקבלו הפרסומים ישירות, ויוכלו להזמין מומחים לדיונים ולתדריכים).
  • משרדי הממשלה (אשר אנשיה יקבלו הפרסומים ישירות ודרך הרשתות החברתיות).

הקבינט מפעיל עמוד פייסבוק ובו מועלים הפרסומים השונים.

מיקוד בנושאים

נושאים רבים עומדים על הפרק, אך הזמן והיקף הקשב מוגבלים, והפעילות נעשית בהתנדבות. ישנן ארבע אמות מידה לבחירת נושאים בהם נתמקד: 

  • מספר האזרחים עליהם הנושא משפיע.
  • היקף וחומרת הנזק שיכול להיגרם מטעות.
  • היכולת להשפיע על אופן הטיפול בנושא.
  • הסבירות לטעות בתהליך קבלת ההחלטות.

מבנה ותהליכי עבודה

הקבינט מייצר שורה של פרסומים, המשלבים ידע של מומחים מובילים, סטודנטים ומצטיינים ושותפים בציבור הרחב המייעצים לקבינט דרך אתר ההתייעצות שלו. הפרסומים מועברים למקבלי ההחלטות דרך צוות קידום מדיניות, לעורכים ועיתונאים דרך צוות התקשורת, ולציבור הרחב דרך האתר והפייסבוק:

ניתן לקרוא במסמך זה על תהליך העבודה המקצועי לגיבוש הפרסומים השונים, כולל מבנה הפרסום של הקבינט ודרכי חיפוש המידע.

רוצים להצטרף?

אנו מחפשים מתנדבים בעלי ניסיון במחקר ובמדיניות (סטודנטים לממשל, חוקרי מדיניות, עובדי מדינה לשעבר וכו'), בעדיפות עם רקע בתחום, שיכולים להקדיש בהתנדבות כ-10 שעות בשבוע לצורך חיפוש, איסוף, מחקר וכתיבה. אנשי הצוות יצטרפו למומחים השונים בכתיבת הפרסומים.

ניתן להצטרף בקישור זה. אחת לכמה שבועות נפנה לנרשמים מתאימים ונצרף אותם לפעילות לאחר מפגש אוריינטציה קצר.

ליצירת קשר

ניתן ליצור איתנו קשר דרך עמוד הפייסבוק שלנו.