הקבינט האזרחי

בונים עתיד טוב יותר למדינת ישראל, ביחד.
הקבינט האזרחי הוא מכון חשיבה ציבורי (Crowd Tank), המשלב בין מומחים מובילים, צוות מקצועי ותובנות מהציבור, במטרה להביא פתרונות חדשניים ומערכתיים אל שולחן הדיונים הלאומי.

אודות הקבינט האזרחי

"הקבינט האזרחי" הוא מכון חשיבה ציבורי (Crowd Tank), שהוקם על מנת לקדם החלטות שיחלצו את ישראל ממגפת הקורונה. המיזם פועל בהתנדבות, והוא משלב בפעילותו מומחים מובילים, צוות מקצועי ותובנות מהציבור. פרסומי המדיניות של הקבינט וההתייעצויות שערך עם קהלים שונים נועדו לייצר פתרונות חדשניים ומערכתיים לסוגיות מהותיות הנמצאות על סדר היום הלאומי.

הרקע להקמה

מדינת ישראל מתמודדת עם אתגר מהגדולים שניצבו בפניה, בתנאי פתיחה קשים: גופי החירום שהוקמו לאחר מלחמת לבנון השנייה לא הופעלו; בממשלה יש מעט מומחים אשר התמודדו עם ניהול מגפות והשבתת המשק; וראש הממשלה עצמו מתמודד עם משפט פלילי. טעויות קשות בניהול המשבר נעשו כבר בשלביו הראשונים, בין היתר בשל הניתוק של הממשלה מהשטח.

חווינו כולנו את מחיר העדרם של תהליכי ומנגנוני קבלת החלטות סדורים. כפי שכתבה ועדת וינוגרד ללקחי מלחמת לבנון השנייה, עבודת מטה אמורה "לצמצם את הסכנות מהסתמכות בלתי מבוקרת על רגש, אינטואיציה חסרת בסיס איתן, תגובה אימפולסיבית, או שיקולים אישיים ופוליטיים" (עמ' 54). תהליכים נכונים ומשתפים יאפשרו להקטין את הנזקים הנגרמים למדינת ישראל.

בימי הקורונה, פועל הקבינט האזרחי על מנת להביא קול מקצועי נוסף אל שולחן הדיונים הלאומי. אנו מצביעים על הבעיות, מציעים דרכי פעולה מבוססות ידע ונתונים ומקדמים אותם בערוצים שונים.

מדדי התוצאה

אנו מעוניינים להשפיע. התוצאה אליה אנו מכוונים היא שיפור באופן ניהול המשבר, אשר יימדד דרך שיעור הפרסומים שהביאו לשינוי החלטות על חלוקת משאבים, נהלי עבודה והנחיות לציבור. בנוסף לכך, צוות קידום המדיניות שלנו מנהל מעקב אחר מספר מקבלי ההחלטות אשר הגיבו לפניות שלנו, מספר התדריכים שנעשו עם כותבי הפרסומים, ומספר הדיונים בהם שולבו תכנים של הקבינט.

מעבר לעבודה מול הגורמים השונים בממשלה, בכנסת ובשלטון המקומי, נרצה להוסיף קול מקצועי לדיון הציבורי, שידע להצביע על פערים וטעויות ולהציע חלופות. בכל הקשור לשיח הציבורי, אנו מודדים עצמנו דרך שיעור הפרסומים אשר יתברר בעתיד שהצביעו על סוגיות מהותיות. בנוסף לכך, צוות התקשורת מנהל מעקב אחר מספר הפרסומים, מספר שיחות הרקע ומספר הפניות לעיתונאים.

תפיסת העולם

איננו פועלים בחלל ריק. חשוב לנו להגדיר מהי תפיסת העולם היהודית, החברתית והדמוקרטית שלנו. במרכזה - יציקת תוכן ערכי ומעשי לשתי הזהויות המשלימות של מדינת ישראל:

  • מדינת ישראל, כמדינת העם היהודי, חייבת לחזור ולהיות חלוצית, ממלכתית ומכילה בניהול הרצונות של כולנו, לקדם לכידות ומוביליות, ולייצר הזדמנות שווה לכל. אנו רוצים חברת מופת.
  • מדינת ישראל, כמדינה דמוקרטית, חייבת לשלב ידע, מומחיות ותבונה של ציבורים רחבים בתהליכי קבלת ההחלטות שלה. אנחנו המעסיקים של הממשלה. אותנו היא אמורה לשרת. זה הכסף שלנו

ערוצי פעילות

אנו עדים במשבר הקורונה לעוצמת ההשפעה של התודעה הציבורית על קבלת ההחלטות הלאומית. מכאן, שהפעילות תתרכז בשלושה ערוצים שונים: 

  • הציבור הרחב (אשר ייחשף לפרסומים ולאמירות דרך כלי התקשורת או ישירות באתר).
  • חברי הכנסת (אשר יקבלו הפרסומים ישירות, ויוכלו להזמין מומחים לדיונים ולתדריכים).
  • משרדי הממשלה (אשר אנשיה יקבלו הפרסומים ישירות ודרך הרשתות החברתיות).

הקבינט מפעיל עמוד פייסבוק ובו מועלים הפרסומים השונים.

מיקוד בנושאים

נושאים רבים עומדים על הפרק, אך הזמן והיקף הקשב מוגבלים, והפעילות נעשית בהתנדבות. ישנן ארבע אמות מידה לבחירת נושאים בהם נתמקד: 

  • מספר האזרחים עליהם הנושא משפיע.
  • היקף וחומרת הנזק שיכול להיגרם מטעות.
  • היכולת להשפיע על אופן הטיפול בנושא.
  • הסבירות לטעות בתהליך קבלת ההחלטות.

מבנה ותהליכי עבודה

הקבינט מייצר שורה של פרסומים, המשלבים ידע של מומחים מובילים, סטודנטים ומצטיינים ושותפים בציבור הרחב המייעצים לקבינט דרך אתר ההתייעצות שלו. הפרסומים מועברים למקבלי ההחלטות דרך צוות קידום מדיניות, לעורכים ועיתונאים דרך צוות התקשורת, ולציבור הרחב דרך האתר והפייסבוק:

ניתן לקרוא במסמך זה על תהליך העבודה המקצועי לגיבוש הפרסומים השונים.

רוצים להצטרף?

אנו מחפשים מתנדבים בעלי ניסיון במחקר ובמדיניות (סטודנטים לממשל, חוקרי מדיניות, עובדי מדינה לשעבר וכו'), בעדיפות עם רקע בתחום, שיכולים להקדיש בהתנדבות כ-10 שעות בשבוע לצורך חיפוש, איסוף, מחקר וכתיבה. אנשי הצוות יצטרפו למומחים השונים בכתיבת הפרסומים.

ניתן להצטרף בקישור זה. ההצטרפות היא לאחר מפגש אוריינטציה קצר.

ליצירת קשר

ניתן ליצור איתנו קשר דרך עמוד הפייסבוק שלנו.