הקבינט האזרחי

בונים עתיד טוב יותר למדינת ישראל, ביחד.
הקבינט האזרחי הוא מכון חשיבה ציבורי (Crowd Tank) הפועל על מנת לייצר תמונת עתיד חדשנית ופורצת דרך למדינת ישראל.

השפעת הקבינט

פרסומי הקבינט מועברים על ידי הצוותים המקצועיים למקבלי ההחלטות ולאמצעי התקשורת. בכל הקשור למקבלי ההחלטות, אנו מודדים את מידת העניין שגילו מקבלי ההחלטות, השילוב של הפרסומים השונים בדיונים ובסופו של יום, האם הפרסומים הביאו לשינוי מדיניות. בכל הקשור לאמצעי התקשורת, אנו מודדים את האזכורים של הפרסומים במדיות השונות.

קידום מדיניות:
354
מספר הפניות למקבלי ההחלטות
114
פניות בהם מקבלי ההחלטות הביעו עניין (32%)
14
פניות שהשפיעו על דיון שנערך בנושא
26
תדריכים שנעשו בעקבות הפניות

כחלק מתהליך העבודה שלנו, פרסומי הקבינט מועברים לגורמים שונים בממשלה, בכנסת וברשויות המקומיות. בלחיצה על הגורם אליו פנינו, ניתן לראות את הפניות אליו ותוצאותיהן (הסידור הוא ע"פ שמות המשפחה):

קידום תקשורת: