הקבינט האזרחי

בונים עתיד טוב יותר למדינת ישראל, ביחד.
הקבינט האזרחי הוא מכון חשיבה ציבורי (Crowd Tank) הפועל על מנת לייצר תמונת עתיד חדשנית ופורצת דרך למדינת ישראל.

איציק שמולי

שר

משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים

No items found.
No items found.

פרסומים ששינו

אסטרטגית יציאה קהילתית: יש להקים מערך מקומי של "נאמני המאבק בקורונה", במימון הביטוח הלאומי

600,000 ישראלים מקבלים אבטלה ומתרגלים לחיים ללא עשייה. זה מסוכן לא פחות מהעדר הציות להנחיות הקורונה ואי-ההצלחה ביישום פתרונות מקומיים דיפרנציאליים. הקמת יחידות "נאמני המאבק בקורונה" ברשויות המקומיות תייצר מענה לשני האתגרים, ותרחיק אותנו מסגר נוסף.

הפרסום הועבר בתאריך
25/11/2020
.
התגובה שהתקבלה:
השר שמולי כינס דיון בהובלתו עם אנשי המשרד, כולל מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, והנחה להוביל את המהלך.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.