הקבינט האזרחי

בונים עתיד טוב יותר למדינת ישראל, ביחד.
הקבינט האזרחי הוא מכון חשיבה ציבורי (Crowd Tank) הפועל על מנת לייצר תמונת עתיד חדשנית ופורצת דרך למדינת ישראל.

מאיר שפיגלר

מנכ"ל

ביטוח לאומי

פרסומים שעלו לדיון

אסטרטגית יציאה קהילתית: יש להקים מערך מקומי של "נאמני המאבק בקורונה", במימון הביטוח הלאומי

600,000 ישראלים מקבלים אבטלה ומתרגלים לחיים ללא עשייה. זה מסוכן לא פחות מהעדר הציות להנחיות הקורונה ואי-ההצלחה ביישום פתרונות מקומיים דיפרנציאליים. הקמת יחידות "נאמני המאבק בקורונה" ברשויות המקומיות תייצר מענה לשני האתגרים, ותרחיק אותנו מסגר נוסף.

הפרסום הועבר בתאריך
25/11/2020
.
התגובה שהתקבלה:
מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי מאיר שפיגלר השתתף בדיון בהובלת שר הרווחה, ושיתף בדרכים האפשריות לקיום המערך דרך ביטוח לאומי. השיח מול המוסד לביטוח לאומי ממשיך להתקיים.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.