הקבינט האזרחי

בונים עתיד טוב יותר למדינת ישראל, ביחד.
הקבינט האזרחי הוא מכון חשיבה ציבורי (Crowd Tank) הפועל על מנת לייצר תמונת עתיד חדשנית ופורצת דרך למדינת ישראל.

דו"ח קורונה ל-

17/4/20

סיכום מצב:

נכון להבוקר מספר החולים המאומתים עומד על 12,855, מתוכם 157 במצב בינוני ו- 182 במצב קשה.

כפי ניתן לראות בגרף הבא מספר החולים המאומתים החדשים (עמודות כחולות) ממשיך לרדת בהדרגה. במספר החולים קשה החדשים (קו כתום - ממוצע-נע של 3 ימים) ניתן לראות עליה קלה ביומיים האחרונים לאחר הירידה בשבוע הקודם. בתמותה היומית (קו שחור - ממוצע-נע של 3 ימים) נשמרת יציבות.

מס' החולים המאומתים מוצג ביחס לציר המספרים משמאל (בכחול) ומס' החולים קשה והתמותה מוצגים ביחס לציר מימין (בשחור)

הגרף הבא מציג את השינויים במדדים השונים בשבוע האחרון (ערכים שמעל 1 מייצגים עליה מיום ליום, וערכים מתחת ל 1 משמעם ירידה).

הקו הכחול מציג את מקדם השינוי היומי במס' החולים המאומתים, העומד היום על 1.027, כלומר עליה יומית של 2.7% (הכפלת מספרם כל 26 יום).

הקו הכתום מציג את מקדם השינוי היומי במס' החולים קשה (במצטבר), העומד היום על 1.03 - עליה יומית של 3% (הכפלת מספרם כל 23.5 ימים).

הקו השחור מציג את מקדם השינוי היומי במס' המתים, העומד היום על 1.072 - עליה יומית של 8.1% (הכפלת מספרם כל 9 ימים).

העומס על בתי החולים ממשיך להיות יציב ונמצא בירידה מתונה. על פי נתוני היום, בקצב הנוכחי צפויים להיות בעוד שבועיים 186 חולים קשה (לעומת 182 היום). עם זאת, במידה שיהיו צעדי הקלה בסגר בתחילת שבוע הבא, עשויה להיות עליה בקצב ההדבקה.

לכן רצוי להעריך את מידת הסיכון בהקלת הסגר בנתונים של היום תחת הנחה מחמירה של קצב תחלואה של 1.3 (עליה יומית של 30%). על פי הנחה זו צפויים להיות בעוד שבועיים כ 654 חולים קשה.

מכיוון שמספר זה נמוך משמעותית מ-1,000 (הערכה לגבי הגבול העליון של מע' הבריאות למס' החולים קשה), נראה שהסיכון הוא סביר, אפילו תחת הנחה מחמירה זו.

דירוג ישראל ביחס לעולם:

/
דירוג במספר נשאים למליון
/
דירוג במספר מתים למליון
הנתונים מתבססים על טבלאות דירוג. בראש הרשימה - מדינות שנפגעו באופן הקשה ביותר.

טבלת מספרי הנשאים בעולם:

עוגות התפלגות הנשאים והגידול:

April 17, 2020

טבלת הנשאים - מדינות מובילות:

טבלת מספרי המתים בעולם:

עוגות התפלגות המתים והגידול:

תמונת מדינות: מתים וחולים קשה

הערות ומקורות

מעודכן לתאריך:
17/4/20
(
12:32
)