הקבינט האזרחי

בונים עתיד טוב יותר למדינת ישראל, ביחד.
הקבינט האזרחי הוא מכון חשיבה ציבורי (Crowd Tank) הפועל על מנת לייצר תמונת עתיד חדשנית ופורצת דרך למדינת ישראל.

דו"ח קורונה ל-

19/4/20

סיכום מצב:

נכון להבוקר מספר החולים המאומתים עומד על 13,362, מתוכם 140 במצב בינוני ו- 156 במצב קשה.

כפי ניתן לראות בגרף הבא מספר החולים המאומתים החדשים (עמודות כחולות) ממשיך לרדת בהדרגה. במספר החולים קשה החדשים (קו כתום - ממוצע-נע של 3 ימים) ניתן לראות יציבות בחמשת הימים האחרונים לאחר ירידה בשבוע הקודם, והקצב כעת הוא של כ 8 חולים קשים חדשים ביום. בתמותה היומית (קו שחור - ממוצע-נע של 3 ימים) נשמרת יציבות של כ 10 מתים ביום.

מס' החולים המאומתים מוצג ביחס לציר המספרים משמאל (בכחול) ומס' החולים קשה והתמותה מוצגים ביחס לציר מימין (בשחור)

הנתון המהיימן ביותר שיש לבחון הוא מספר החולים קשה המצטבר, אשר השינוי היומי בו (מס' החולים קשה החדשים בכל יום) מאפשר להעריך את המגמות בקצב התחלואה. מעבר לכך, לנתון זה קשר ישיר לעומס על בתי החולים, אשר יש לשמור שלא יגיע לרמות בהן לא יהיה ניתן לתת טיפול טוב לכל החולים. עומס זה ניתן לאמוד על ידי מספר החולים קשה בפועל - כלומר החולים קשה המאושפזים כרגע. הגרף הבא מציג את השינויים היומיים בשני מדדים אלה.

ניתן לראות שהקצב הנוכחי של 8 חולים קשים חדשים ביום, מאפשר ירידה הדרגתית במספר החולים קשה בפועל. במלים אחרות, מס' המחלימים והנפטרים ביום מקרב החולים קשה עולה על 8 ביום, ולכן יש ירידה במספר החולים קשה בפועל.

ניתן לראות את התוצאה של הירידה במספר החולים קשה המאושפזים בגרף הבא. מספר החולים קשה המאושפזים היום (156) מהווה ירידה לעומת כ 180 בשבוע האחרון, ומשתווה למספרם לפני כ 10 ימים.

לסיכום, נתונים אלה מצביעים על ירידה בקצב התחלואה. עם זאת, בניגוד לשבועות האחרונים, בימים הקרובים יש לצפות לעליה מסוימת בתחלואה, עקב הקלה בחלק מן המגבלות שהונהגו עד כה. רמת העומס על מערכת הבריאות מאפשרת עליה מסוימת בתחלואה, אך יש לעקוב ולנתח את הנתונים בזהירות. שינויים בקצב התחלואה יכולים להשתנות מאד מהר, והמעבר ממצב נשלט להתפרצות חוזרת עלול להתרחש באופן מפתיע.

מילת אזהרה נוספת - גיל המגיפה (הזמן מאז החולה הראשון) בישראל נמוך יותר מאשר בחלק מהמדינות. יש מדינות בהן התרחשה עליה דרמטית בתחלואה בשלב מאוחר יותר מזה שאנו נמצאים בו (לדוגמא, צרפת). ולכן אין להניח שהסכנה חלפה.

דירוג ישראל ביחס לעולם:

/
דירוג במספר נשאים למליון
/
דירוג במספר מתים למליון
הנתונים מתבססים על טבלאות דירוג. בראש הרשימה - מדינות שנפגעו באופן הקשה ביותר.

טבלת מספרי הנשאים בעולם:

עוגות התפלגות הנשאים והגידול:

April 19, 2020

טבלת הנשאים - מדינות מובילות:

טבלת מספרי המתים בעולם:

עוגות התפלגות המתים והגידול:

תמונת מדינות: מתים וחולים קשה

הערות ומקורות

מעודכן לתאריך:
19/4/20
(
16:26
)