הקבינט האזרחי

בונים עתיד טוב יותר למדינת ישראל, ביחד.
הקבינט האזרחי הוא מכון חשיבה ציבורי (Crowd Tank) הפועל על מנת לייצר תמונת עתיד חדשנית ופורצת דרך למדינת ישראל.

דו"ח קורונה ל-

22/4/20

סיכום מצב:

נכון להבוקר מספר החולים המאומתים עומד על 14,326, מתוכם 124 במצב בינוני ו-148 במצב קשה. בשבועיים האחרונים מספר החולים המאומתים החדשים (עמודות כחולות) נמצא בירידה הדרגתית, אך היום היתה עליה משמעותית במספרם (443, לעומת 229 אתמול). כנראה שעליה זו במספר החולים החדשים היום נובעת מהעליה במספר הבדיקות שהתרחשה לפני יומיים.

ב-20 באפריל היה מספר הבדיקות 12,228 - הגבוה ביותר עד כה (לעומת כ 10,000 בדיקות בימים הקודמים). יש לראות האם עליה זו במספר החולים החדשים ימשיך גם בימים הקרובים, או שירד לרמה הקודמת (כפי שהיה ב 14.4).

במספר החולים קשה החדשים (קו כתום - ממוצע-נע של 3 ימים) ניתן לראות בסך הכל ירידה הדרגתית, כשהממוצע היומי עומד עתה על כ 7 חולים קשים חדשים ביום. בתמותה היומית (קו שחור - ממוצע-נע של 3 ימים) ניתן לזהות ירידה הדרגתית לכ 7 מתים ביום.

מס' החולים המאומתים מוצג ביחס לציר המספרים משמאל (בכחול) ומס' החולים קשה והתמותה מוצגים ביחס לציר מימין (בשחור)

כפי שכתבתי בפוסטים קודמים, הנתון המהיימן ביותר - מספר החולים קשה המצטבר - מאפשר להעריך את המגמות בקצב התחלואה, ומספר החולים קשה בפועל מאפשר לאמוד את העומס על בתי החולים. הגרף הבא מציג את השינויים היומיים בשני מדדים אלה.

ניתן לראות יציבות במספר החולים קשה החדשים (קו כתום). חשוב מכך, קצב זה של כניסת חולים קשה למערכת מאפשרת ירידה הדרגתית במספר החולים קשה בפועל (המאושפזים) כתוצאה מהחלמה ותמותה - כפי שניתן לראות בכך שהקו האדום באיזור השלילי, והעומס הנוכחי רחוק מהגבול העליון של מערכות האשפוז.

ירידה זו מודגמת באופן ישיר בגרף הבא, המציג את סך החולים קשה המאושפזים לאורך השבועות האחרונים. מזה 5 ימים שיש ירידה במספרם, אשר עמד בשיאו על כ-180, ועומד עתה על  148.

לסיום, מאז הנהגת ההקלות בסגר שנכנסו לתוקף בתחילת השבוע, יש להעריך בזהירות האם יש אינדיקציה לעליה בקצב התחלואה. ניתן להעריך זאת על ידי היחס בין השינויים היומיים במספרי החולים.

מכיוון שהנתון המהיימן יותר הוא מספר החולים קשה, נשתמש בשינויים בו (הדבר דומה לחישוב הנגזרת השניה במספר החולים קשה לאורך זמן - השינוי בשינויים היומיים). זהו אומדן לקצב התחלואה, כאשר ערך מעל 1 מעיד על קצב תחלואה גובר (איזור אדום) ואילו מתחת ל 1 מעיד על קצב דועך (איזור ירוק) - בגרף הבא.

ניתן לראות שהקצב היה בדעיכה לאורך 10 הימים האחרונים. הבוקר ניכרת עליה בקצב, אך יתכן שמדובר בערך אקראי. מכיוון שמספר החולים קשה החדשים ביום אינו גדול מדד זה אינו יציב, ויש לעקוב אחריו לאורך זמן כדי לגבש הערכה. כרגע - המצב נראה סביר.

דירוג ישראל ביחס לעולם:

/
דירוג במספר נשאים למליון
/
דירוג במספר מתים למליון
הנתונים מתבססים על טבלאות דירוג. בראש הרשימה - מדינות שנפגעו באופן הקשה ביותר.

טבלת מספרי הנשאים בעולם:

עוגות התפלגות הנשאים והגידול:

April 22, 2020

טבלת הנשאים - מדינות מובילות:

טבלת מספרי המתים בעולם:

עוגות התפלגות המתים והגידול:

תמונת מדינות: מתים וחולים קשה

הערות ומקורות

מעודכן לתאריך:
22/4/20
(
16:35
)