הקבינט האזרחי

בונים עתיד טוב יותר למדינת ישראל, ביחד.
הקבינט האזרחי הוא מכון חשיבה ציבורי (Crowd Tank) הפועל על מנת לייצר תמונת עתיד חדשנית ופורצת דרך למדינת ישראל.

דו"ח קורונה ל-

28/4/20

סיכום מצב:

נכון להבוקר מספר החולים המאומתים עומד על 15,589, מתוכם 88 במצב בינוני ו-117 במצב קשה.

מספר החולים המאומתים החדשים (עמודות כחולות) מוסיף להיות בירידה הדרגתית. בניגוד לאמירות שונות שהיו בתקשורת, העליה הרגעית ב-22 באפריל התבררה כתוצאה חריגה, שנבעה כנראה מעליה במספר הבדיקות. ביומיים האחרונים ניכרת ירידה משמעותית במספר החולים המאומתים. יתכן שחלקה נובע מירידה מסוימת במספר הבדיקות בימים האחרונים. לפי הודעת משרד הבריאות מהבוקר ירידה זו נובעת מירידה בתלונות על תסמינים וביקוש נמוך יותר לבדיקות. גם שיעור החיוביים ביומיים האחרונים ירד לכ-1.1%.

במספר החולים קשה החדשים (קו כתום - ממוצע-נע של 3 ימים) ניתן לראות התייצבות בימים האחרונים על תוספת יומית של חולה קשה אחד ליום. בתמותה היומית (קו שחור - ממוצע-נע של 3 ימים) ניתן לזהות ירידה הדרגתית לכ 3-4 מתים ביום.

מס' החולים המאומתים מוצג ביחס לציר המספרים משמאל (בכחול) ומס' החולים קשה והתמותה מוצגים ביחס לציר מימין (בשחור). הקו הכחול המקווקו מייצג את ממוצע מס' החולים המאומתים ב 5 הימים האחרונים.

כפי שכתבתי בפוסטים קודמים, המספר המצטבר של החולים קשה מאפשר להעריך את המגמות בקצב התחלואה, ומספר החולים קשה בפועל מאפשר לאמוד את העומס על בתי החולים.

הגרף הבא מציג את השינויים היומיים בשני מדדים אלה. מספר החולים קשה החדשים (קו כתום) ירד בהדרגה לממוצע יומי של פחות מחולה אחד קשה חדש ליום. קצב זה של כניסת חולים קשים למערכת מביא ירידה הדרגתית במספר החולים קשה בפועל (המאושפזים) כתוצאה מהחלמה ותמותה - כפי שניתן לראות בכך שהקו האדום באיזור השלילי.

ההשפעה המצטברת של הירידה במספר החולים קשה המאושפזים ניכרת בגרף הבא. מתחילת המגיפה עלה בהתמדה מספר החולים קשה המאושפזים עד לשיא של כ-180 באמצע אפריל. בשבועיים האחרונים היתה ירידה של כשליש במספרם, והנתון עתה עומד על 117 חולים קשה. זוהי רמת עומס נמוכה בהרבה מהגבול העליון של מערכות האשפוז.

הנתונים הנוכחיים אינם מצביעים על עליה בתחלואה כתוצאה מההקלות בסגר שהיה בפסח, ומאפשרים המשך זהיר של חזרה לשגרה, תוך שמירה על מרחק, שטיפת ידיים ועטיית מסיכות. המחקרים האחרונים המצביעים על כך שילדים כנראה מדביקים הרבה פחות ממבוגרים תומכים גם בהחזרה הדרגתית של בתי הספר לפעילות. במקביל ידרש המשך המעקב אחרי סימנים לעליה בתחלואה, ברמה ארצית והמקומית.

דירוג ישראל ביחס לעולם:

/
דירוג במספר נשאים למליון
/
דירוג במספר מתים למליון
הנתונים מתבססים על טבלאות דירוג. בראש הרשימה - מדינות שנפגעו באופן הקשה ביותר.

טבלת מספרי הנשאים בעולם:

עוגות התפלגות הנשאים והגידול:

April 28, 2020

טבלת הנשאים - מדינות מובילות:

טבלת מספרי המתים בעולם:

עוגות התפלגות המתים והגידול:

תמונת מדינות: מתים וחולים קשה

הערות ומקורות

מעודכן לתאריך:
28/4/20
(
13:49
)