הקבינט האזרחי

בונים עתיד טוב יותר למדינת ישראל, ביחד.
הקבינט האזרחי הוא מכון חשיבה ציבורי (Crowd Tank) הפועל על מנת לייצר תמונת עתיד חדשנית ופורצת דרך למדינת ישראל.
הילה סעדיה

הילה סעדיה

צוות מקצועי

הילה סעדיה היא עובדת סוציאלית. במסגרת לימודיה התמחתה בארגון עמך ובארגון שת"יל. הילה בוגרת קורס 'תקציביזם' ותוכנית 'פוליטיקאיות צעירות'.
הילה ניהלה והובילה מאבקים חברתיים שונים. ביניהם "המאבק להעלאת יהודי אתיופיה", במהלכו קידמה לאישור החלטת ממשלה 4178 בדבר העלאתם של 1,000 יהודים מאתיופיה לארץ ישראל. בנוסף, ריכזה את "קואליציית ארגוני הבריאות בנגב" אשר שמה לה למטרה לקדם צדק שוויון וחיזוק מערכות ושירותי הבריאות הניתנים בנגב. זאת ועוד, הילה יזמה תכנית לשיקום אוכלוסיית המכורים הפעילים לחומרים ממכרים בעיר באר-שבע.